Framework

Handleiding JVFramework2


Autocomplete in een Detailscherm

$section->addRow("Contactpersoon", $stagebieder)
    ->setAutocomplete(User::class,
            ["Naam", "Email"]);

Autocomplete in een Overzicht/Subtabel

$fieldSet->addField(KlasCoordinatorRegel::class, "Coordinator")
    ->setEditable()
    ->setAutocomplete(Coordinator::class,
            ["User.Naam", "User.Email"],
            "[User.Naam] - [User.Email] - [Telefoon]");